Tell : (+98) 9171165887 Email : iranattraction24@gmail.com
Languages: aren

تاریخ مختصر لجامعة جندي شابور و دورها في تاریخ الطب الایران و العالم

تاریخ مختصر لجامعة جندي شابور و دورها في تاریخ الطب الایران و العالم

في شمال الغرب لخوزستان في فترة الساسانیة ،کان یوجد مدینة کبیرة و مزدهرة مع حقول جمیلة قصب ،انهر جاریة و حدائق مزدهرة ،الذي بصرف النظر عن الجمالیة ،تعد من اکبر مراکز العلمیة و الثقافیة وقتها ، اسم هذه المدینة کانت جندي شابور التي في عالمها کسبت شهرة حائلة بسبب کلیة الطبیة و المستشفي المشهورة و کانت تدعو المباحثین و العلماء

مؤسس جندي شابور

بنیی اساس هذه المدینة شابور الاول ابن اردشیر . کما کتبوا المؤرخون کانوا یعرفوا جندي شابور من مناطق السبعة لخوزستان التي من البدایة ( اهواز) کانت مرکزها و في فترة شابور الثاني ، سارت جندي شابور مرکز الدولة الساسانیة و مرکز منطقة خوزسنات

کیفیة اختیار اسم جندي شابور جندي‌شاپور

وقتي شاپور در جنگ با والرين قيصر دوم، پيروز گشت و بر انطاكيه (يكي از شهرهاي تركيه فعلي) دست يافت، آن آنرا (وه انديو شاپور) ناميد يعني (به از انطاكيه، شاپور) و به عبارت روانتر (شهر شاپور بهتر از انطاكيه) مي‌باشد و بعدها به گويش‌هاي جندي‌شاپور يا گندي‌شاپور ادا گرديد.

ازدهار جندي شابور ر

دون ادني شک احسن فترة التي تم افتراضها هي عصر حرکة الثقافیة في ایران ، یعني فترة انوشیروان . کما کتبوا بعض من المؤرخون ،خسرو انوشیروان کان یهتم اهتماما کبیرا للعلم وکان هذا الحافز الاصلي لجمع العلماء و الاطباء الفضلاء في ذلک الوقت . في فترته نالت جامعة جندي شابور علي تقدم مستحقة و ایضا بامره سافر برزوئیة الطبیب مع جماعي من اطباء ایرانیة لتوصیل الي کتی الطب الهندیة.دون ادني شک ، هذا السفر الذي یعتمد علي جامعة جندي شابور ، لهذا المرکز العلمي و طالبینها ابتدا احداث ثمینة . في بعض من کتب التاریخیة ، منقول من جلسات اختباریة الذي خاصتا في فترة خسروانشئت لاختبار الاطباء و تصدیر تصریحیة الطبابة . و في تاریخ الحکماءیذکر بیان واحد من هذه الجلسات الذي نستطیع نسمي بمنزلة اول مؤتمر الطبي لجندي شابور

 مستشفي جندي شابور و نبوته

بحکم انوشیروان ، في متاخم کلیة الطبیة ،بالضرورة اسست مستشفي . جرجي زیدان ( کاتب مسیحِي عربي ) یکتب عنه : خسرو انوشیروان في جندي شابور لعلاج المرضي و تعلییم الطب ، اسس مستشفي جندي شابور . و من الهند و الیونان استخدم الاطباء حتي یدرسوا طب الهندي و الیوناني ( بقراطي ) و نتیجة لذلک ، ملکوا الایرانیون فرعین في الطب و اشتهر مستشفي جندي شابور شهرة لا نظیر له في تلک الایام . یکتی جرجي زیدان کما ( المستشفیات الاسلام ) : تکون المستشفي کلمة فارسیة و بمعنا مکان للمرضي . في فترة ثقافة الاسلامیة مستشفي یشتمل علي مدارس الطب و کانوا یدرسون درس الطب في نفس المکان و کانوا یعالجون المرضي . تعلموا العرب احداث المستشفي کما مستشفي جندي شابور الذي کانت اکبر مستشفي قبل الااسلام ، و احدثوا مستشفیات في مناطق مختلفة لدول الاسلامیة